CLX 984

ماده CLX984n  مخلوطی از آلدوکسیم و کتوکسیم رقیق دراستر هیدروکربنی با نقطه اشتعال بالا می‌باشد. این ماده یک کمپلکس نامحلول در آب با کاتیون‌های مختلف فلزی تشکیل می‌دهد. این ماده برای استخراج حلالی مس با عملکرد بالا استفاده می‌شود. واکنش‌ آن بشرح زیر می‌باشد.

2ROH(org) + Cu2+(aq)  <–> (RO)2Cu(org) + 2H+(aq)

روغن استحلالی CLX984n، مشابه نمونه مکسترال و لیکس (Mextral 984H, LIX984n)آمریکایی می‌باشد. این محلول نیز مانند مدل 5774  در جهان بسیار پرمصرف می‌باشد و بسیاری از تولیدکنندگان کاتد مس هم از این گرید استفاده می‌کنند.