سولفات سدیم

نمک سدیم سولفوریک  در صورتی که بی‌آب باشد کریستالی سفید با فرمول Na2SO4 تشکیل می‌دهد که نمونه آب‌دار آن دکاهیدرات، به فرمول Na2SO4.10H2O  تبدیل شود. جامد دیگری از آن هپتاهیدرات، Na2SO4.7H2O است. این محلول در تولید مواد شوینده و تهیه خمیر کاغذ کاربرد دارد. معمولا در طبیعت به شکل دکاهیدارت یافت می‌شود.