درباره ما

درباره ما

شرکت دانش بنیان ناب‌اکسیر پایاشیمی اولین تولید کننده مواد استخراج کننده مس در خاورمیانه و چهارمین در دنیا بوده و در زمینه تولید و سنتز مواد شیمیایی دیگر مانند کربنات منیزیم، محلول سولفات منیزیم، محلول سولفات سدیم، رزین فنولیک نووالاک و . . . نیز فعالیت دارد.

ناب اکسیر، اولین تولید کننده ماده استخراج مس در خاورمیانه!

درباره ما

شرکت ناب اکسیر پایا شیمی اولین تولید کننده مواد استخراج کننده مس در خاورمیانه بوده و در زمینه تولید و سنتز مواد شیمیایی دیگر مانند کربنات منیزیم و . . . نیز فعالیت دارد.
ناب اکسیر ؛ اولین تولید کننده ماده استخراج مس در خاورمیانه!